Historische samenwerking markeert nieuwe fase in Dorpsplan Langenboom

Een gedenkwaardige mijlpaal voor het Dorpsplan Langenboom. Zowel de leden van SES als die van TCL hebben deze week hun steun uitgesproken voor de inbreng van hun vastgoed en de toetreding tot de Langenboomse Vereniging. Met een overtuigende meerderheid achter dit besluit kan het plan nu overgaan tot de definitieve uitvoeringsfase. Dit besluit komt na [...]

Nieuwe indeling Sport- en Educatiehart en overeenkomst Horeca Sociaal Hart

Nieuwe indeling Sport- en Educatiehart Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van S.E.S. staakten, zoals u ongetwijfeld weet, de stemmen bij de stemming over de toen voorgelegde indelingsplannen van het sportpark. Echter werd er wel luid en duidelijk, in vrijwel unanieme meerderheid, aangegeven dat de leden achter het verder ontwikkelen van het dorpsplan staan. Vervolgens [...]

Leefbaarheid staat in kleine dorpen onder druk en dus helpen ze elkaar om de boel op te peppen

De dorpskroeg verdwijnt, de kerk was al dicht en het ene na het andere winkeltje sluit de deuren in het dorp. En dan? Via het project Leefbaarheid in de dorpen helpen kleine kernen in de regio Noordoost-Brabant elkaar - samen met gemeenten en het bedrijfsleven - om de dorpen leefbaar te houden. Eigen Kweek in [...]

Zaterdag 12 juni gaan onze huisfotografen rond door Langenboom!

Heb jij nog geen geschikte foto of wil je graag hulp met het insturen? Geen probleem! Aanstaande zaterdag 12 juni gaan onze huisfotografen vanaf 10:00 rond door Langenboom. Zie of hoor je ze voorbij komen? Kom dan gerust even naar buiten om een praatje te maken. We kunnen dan direct een mooie foto voor in [...]

Baby Lev ontvangt Eigen Kweek romper

In een uitgebreid voortraject hebben meerdere, constructieve sessies plaatsgevonden met betrokken verenigingen onder leiding van onder andere NOC*NSF. Er is uitgebreid en vooral ook enthousiast gesproken over de samenwerking en ambitie van het verenigd sportpark en nieuwe dorpshart. Onder aansturing van Stichting Eigen kweek zullen in 2021 stappen worden gerealiseerd van het  Dorpsplan Langenboom. Dit [...]

Een eervolle uitnodiging voor Eigen Kweek

Uit naam van Stichting Eigen Kweek en de Regiodeal heeft Ivonne van der Horst (voorzitter Stichting Eigen Kweek) een eervolle uitnodiging ontvangen voor een gesprek met Minister Carola Schouten op 28 januari. Dit toont aan dat de politiek aandacht heeft voor burgerinitiatieven en de kracht die daarvan uit gaat. Met het Dorpsplan Langenboom als sprekend [...]