Nieuwe indeling Sport- en Educatiehart

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van S.E.S. staakten, zoals u ongetwijfeld weet, de stemmen bij de stemming over de toen voorgelegde indelingsplannen van het sportpark. Echter werd er wel luid en duidelijk, in vrijwel unanieme meerderheid, aangegeven dat de leden achter het verder ontwikkelen van het dorpsplan staan.

Vervolgens zijn er nieuwe overleggen opgestart, met de meest direct betrokken verenigingen S.E.S. en T.C.L., om te komen tot een indeling waarin alle verenigingen en de school de plek en ruimte krijgen die ze verdienen.

Tijdens het toetsen van een tweetal indelingen door een externe deskundige werd ons echter duidelijk gemaakt, dat het verkrijgen van extra vierkante meters richting de bossen, vanwege externe ontwikkelingen, niet meer, mogelijk blijkt te zijn. Dit betekende wederom terug naar de tekentafel en nieuwe overleggen om alle faciliteiten binnen de grenzen van het sportpark in te passen.

De gesprekken hierover zijn in volle gang en er zijn inmiddels alweer een aantal opties gepresenteerd door de architect welke verder uitgewerkt worden. Dat overleg tussen S.E.S., T.C.L. en het bestuur van Eigen Kweek begint in de eindfase te komen en de verwachting is, dat de plannen spoedig voorgelegd kunnen worden aan de leden van de beide verenigingen.

 

Overeenkomst Horeca Sociaal Hart

De afgelopen maanden zijn er ook diverse gesprekken gevoerd met Rob Neijts, eigenaar van D’n Brouwer in Zeeland en, zoals u ook ongetwijfeld weet, de uitbater van De Misse, de tussentijdse horecagelegenheid, over de exploitatie van de horeca in het nieuwe sociaal hart, de kerk.

Deze constructieve gesprekken zijn inmiddels in een zo’n vergevorderd stadium dat ergens de komende paar weken de overeenkomst getekend gaat worden. Goed nieuws dus!