Met groot enthousiasme kondigt Stichting Eigen Kweek de oprichting van de Langenboomse Vereniging (LV) aan. Op woensdag 13 december 2023 is de LV officieel opgericht, een samenwerkingsverband dat de sport- en sociale verenigingen in Langenboom verenigt, met als doel een bruisend en financieel gezond klimaat in ons dorp te bevorderen.

Wat is de Langenboomse Vereniging?

De Langenboomse Vereniging is een overkoepelende organisatie die verantwoordelijkheden op zich neemt die alle aangesloten verenigingen aangaan. Dit omvat het beheer van gezamenlijke voorzieningen, het organiseren van de kantine, het werven van vrijwilligers en het coördineren van sponsoractiviteiten. Dankzij deze opzet kunnen de verenigingen hun unieke karakter behouden terwijl ze profiteren van een efficiënte en gezamenlijke aanpak.

Statuten en bestuurssamenstelling

Een team van betrokkenen heeft hard gewerkt aan de speedboot statuten voor de LV. Na verschillende adviesrondes en met de waardevolle assistentie van een notaris, zijn de definitieve statuten geformaliseerd. Cruciaal is de beslissing om bestuursleden van aangesloten verenigingen een rol te laten spelen in het LV-bestuur, waardoor de kans op een deskundig en daadkrachtig bestuur groeit.

Het bestuur van de LV is zorgvuldig samengesteld met een evenwichtige vertegenwoordiging van zowel binnen- als buitensportverenigingen en sociale verenigingen. Onder leiding van voorzitter Martijn van Hal bestaat het college uit Mirian van de Vorle als secretaris, Nort van Schayik als penningmeester, en bestuursleden Patricia Verstraten, John van den Biggelaar, Paul Vogels en Bo Pennings.

Samenwerking met Stichting Eigen Kweek

Stichting Eigen Kweek en de Langenboomse Vereniging hebben duidelijke en complementaire rollen. De LV richt zich op het sociale en sportieve welzijn van Langenboom, terwijl Eigen Kweek zich bezighoudt met het toekomstbestendig beheren en ontwikkelen van het vastgoed in ons dorp. Beide organisaties werken nauw samen aan de succesvolle uitvoering van het dorpsplan.

De missie en visie van de Langenboomse Vereniging

De missie van de LV is om alle Langenbomers de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten voor sport, spel, plezier en bij lief & leed. We streven naar een hoge participatiegraad door drempels te verlagen en plezier te verhogen. Projecten op de agenda zijn onder andere de formele oprichting van de LV, het beoordelen van ontwerpplannen, het ontwikkelen van een Langenboomse app, en het organiseren van een groot openingsfeest.

De missie en visie van Stichting Eigen Kweek

Onze missie is om het Langenboomse vastgoed financieel, technisch en commercieel toekomstbestendig te realiseren en beheren. We streven ernaar dat ons vastgoed ten dienste staat van de participatie in het dorp: het nodigt uit, rendeert en ontwikkelt mee met de behoeften en wensen van de gemeenschap. Projecten op onze planning zijn onder meer de overlegsessies met commerciële huurders, woningbouw bij de pastorie, en de officiële opening van het vernieuwde dorpshart.

Samen sterk

Met de oprichting van de Langenboomse Vereniging en de voortdurende inspanningen van Stichting Eigen Kweek, zetten we een belangrijke stap naar een duurzame en bloeiende toekomst voor ons dorp. Samen streven we naar gelijke samenwerking en het gecombineerd floreren van onze verenigingen en voorzieningen. We blijven ons inzetten om het dagelijks gebouwbeheer te stroomlijnen, verenigingen te ontzorgen en financieel gezonde clubs te waarborgen.

Met deze gezamenlijke aanpak kunnen we erop vertrouwen dat Langenboom niet alleen een plek wordt om te wonen, maar ook een levendige gemeenschap waar iedereen kan meedoen en zich thuis voelt.