Een enorm belangrijke stap in het Dorpsplan Langenboom is gezet: de kerk is aangekocht. Dit heuglijke feit is tot stand gekomen in bijzonder goed overleg met Eigen Kweek en de parochie.

Hierbij een inkijkje in het onderhandelingsproces wat hiervoor doorlopen is. Speciale dank aan Toon Ermers (parochiebestuur) en Wim Wijdeven (onderhandelaar Eigen Kweek) voor het delen van de ervaringen.

 

Wat is ook al weer de reden dat Langenboom graag de kerk wilde kopen?
Om het Dorpsplan optimaal te realiseren wordt de kerk omgevormd tot sociaal culturele, multi functionele accommodatie. Hierin komt ook de commerciële kroeg. Hiermee wordt de kerk een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Een Rijk monumentale kerk aankopen is niet iets wat je even op een doordeweekse dag doet. Hoelang zijn jullie er al mee bezig en hoe zagen die stappen er in grote lijnen uit en wie waren eigenlijk de belangrijke gesprekspartners?
Het eerste gesprek dateert van 17 januari 2020, gehouden in het museum van Nostalgie en Techniek.
Er zijn taxaties uitgevoerd en er zijn de nodige gesprekken gevoerd tussen het onderhandelingsteam vanuit Eigen Kweek, vertegenwoordiging van de parochie en met het bisdom. Maar ook de rijksdienst voor cultureel erfgoed moest betrokken worden, gezien het feit dat de kerk een rijksmonument is. Gelukkig stond de parochie al direct positief tegenover het omvormen van de kerk. En gaande de constructieve overleggen werd ook de pastorie meegenomen in de onderhandelingen.
De kerk van Langenboom heeft een rijke historie welke teruggaat naar het jaar 1869. Ruim 150 jaar later vindt deze stap plaats ’de kerk wordt verkocht aan het dorp’. Welke memorabele mijlpalen uit het verleden m.b.t. de kerk zijn vermeldenswaardig?
De kerk is in 1926 gebouwd nadat de oude kerk uit 1869 was verwoest door de stormramp van 10 augustus 1925. Architect was Eduard Kuijpers, een exponent van de Amsterdamse school. Onze kerk is een uniek exemplaar van die Amsterdamse School, vandaar de plaatsing in 2001 op de Rijksmonumentenlijst. In 1964 hebben de paters Dominicanen Langenboom verlaten. In 1994 is het voormalige gedeelte voor de paters en broeders achter het altaar verbouwd tot Parochiecentrum.

Kerk blijft ontmoetingsplaats voor alle Langenbomers.

Wim Wijdeven – Onderhandelingsteam

Gezien de lange historie zal trots, emotie, argwaan, koudwatervrees meegespeeld hebben in de verkoop. Wat is jullie hiervan opgevallen in het aankooptraject?
Wij als onderhandelingsteam zijn wij erg blij met de opstelling van de Parochie en wij kunnen aangeven dat bovenstaande vraagstelling niet gespeeld heeft. Er is steeds in alle openheid met elkaar gesproken met de intentie om tot een goede oplossing voor beide partijen te komen.
Waar wordt de kerk nu voor gebruikt en hoe i  ‘de conditie’ van de kerk?
De kerk wordt grotendeels gebruikt voor diensten, zoals Heilige Missen, uitvaarten enz. Ook Eigen Kweek gebruikt de kerk al voor informatiesessies.
De conditie van de kerk is uitstekend. Ieder jaar vindt er een inspectie plaats van de Monumentenwacht. Als ze iets constateren wordt dat hersteld.

 

 

De kerk zal straks nog steeds een gemeenschapruimte zijn, een ontmoetingsplek voor dorpelingen. Maar het krijgt ook een horecafunctie. Hoe gevoelig lag dit bij het bisdom?
De kerk wordt aan de eredienst onttrokken en is dan geen kerk meer. Het bisdom is juist blij dat de kerk weer een sociale functie krijgt en beschikbaar blijft voor kerkelijke diensten.

De buitengewoon hartelijke sfeer waarin beide partijen probeerden tot elkaar te komen met respect voor ieders uitgangspunten. Dan kom je tot goede resultaten.

Toon Ermers – Parochiebestuur

Wat hebben jullie moeten doen om dit unieke resultaat te behalen? En wat heeft ‘de kogel door de kerk’ gegeven voor de verkopende partij?
Er is steeds gezocht naar goede oplossingen voor beide partijen. Met die vastberadenheid kwamen we tot goede oplossingen. Het was spannend of het bisdom zijn goedkeuring zou geven. Gelukkig was het bisdom ook heel meedenkend.
Tja, dan hebben we het toch over geld. En iedereen wil natuurlijk weten; wat kost zo’n kerk? Wat willen/mogen/kunnen jullie hierover vertellen?
Het is een totaalbedrag geworden voor kerk en pastorie samen. Het bedrag past binnen de begroting die bij de gemeente voor het Dorpsplan is ingeleverd.
En nu? Hoe nu verder? Kunnen de kerkbezoekers blijven komen?
Met de parochie wordt een gebruiksovereenkomst gesloten voor het gebruik voor kerkelijke diensten. Met andere woorden; de parochie huurt de kerk voor de kerkdiensten.

Deze bijzonder snelle en zeer unieke stap geeft ontzettend veel energie voor alle vervolgstappen in het dorpsplan. We houden jullie vanzelfsprekend hier weer graag van de op de hoogte.