Inmiddels is het meer dan 5 jaar geleden dat SEK begon met de dorpsplannen. We hebben hierom een huis-aan-huis-flyer ontworpen en bezorgd om nog eens terug te halen wat de aanleiding was en waarom het dorpsplan zo hard nodig is.

Bekijk hier de flyer:

Eigenkweek boekje 2024

Stichting Eigen Kweek is trots om de mijlpalen te delen van vijf jaar Dorpsplan Langenboom. Dit ambitieuze initiatief, gestart in 2018, is bezig om het dorp toekomst bestendig te maken. Hier zijn enkele hoogtepunten van onze reis:

2018: Het Begin Het dorpsplan ontstond toen de enige kroeg van het dorp, D’n Bens, de deuren sloot. Dit was een wake-up call: als we niets doen, raken we meer voorzieningen kwijt. Met de leegstaande kerk, een dalend aantal jongeren en de druk op vrijwilligers als drijfveren, begonnen we aan deze uitdaging.

2019: De Visie van het Dorp Door middel van diverse bijeenkomsten besloten de dorpsbewoners unaniem om:

  • De kerk om te vormen tot een kloppend dorpshart.
  • Een verenigd sportpark te creëren.
  • Nieuwe woningen te bouwen op vrijgekomen ruimtes.

2020: De Twijfels De gemeente stond open voor onze Right to Challenge, maar de haalbaarheid was een zorgpunt. Uit het onderzoek bleek dat het moeilijk, maar niet onmogelijk was. We moesten aantonen dat we aan 52 regels konden voldoen.

2021: De Doorbraak We voldeden aan alle voorwaarden en verkregen de financiering dankzij steun van gemeente, provincie en rijk. Eind 2021 gaf de gemeente definitief groen licht. Twee bouwbedrijven besloten mee te werken tegen kostprijs en alle 23 clubs sloten zich aan bij de omni-vereniging.

2022: Programma van Eisen Met de 23 clubs stelden we het programma van eisen op voor het sportpark en de kerk. Hoewel de ruimte op het sportpark beperkt bleek, vonden we creatieve oplossingen en bereikten we begin 2023 een akkoord.

2023: Projectontwikkeling Samen met de gemeente Land van Cuijk begonnen we aan de projectontwikkeling. Ondanks de hoge inflatie slaagden we erin extra financiering te verkrijgen. In december 2023 werd het bestemmingsplan ter inzage gelegd – een mijlpaal voor ons allen.

2024: Voorbereiding Dit jaar staat in het teken van de oprichting van de Langenboomse Vereniging, het opstellen van gedetailleerde ontwerpen voor het dorpshart en het sportpark, en de ontwikkeling van een dorpsapp voor nieuws en vrijwilligersbeheer. Daarnaast bereiden we de bouw voor, samen met onze aannemers, architecten en de gemeente, en starten we met fondsenwerving.

Vooruitblik naar 2025/26: Bouw en Opening In 2025 begint de bouw en in 2026 vieren we de grandioze opening. Dit feest zal het bewijs zijn dat burgerinitiatief loont en een hulde aan iedereen die heeft bijgedragen.