Advies voor programma van eisen

Dorpsplan Langenboom

Adviesrecht voor alle clubs

De verenigingen krijgen inspraak door middel van adviesrecht. Er zijn verschillende adviesmomenten én adviesniveaus. Het Definitief Ontwerp zal in vermoedelijk 3 rondes tot stand worden gebracht.

Adviesronde 2

Op 15 maart is adviesronde 1 gestart en op 15 mei afgelopen. In deze adviesronde gaat het om het verzamelen van alle adviezen over de statuten.

Voor clubs:

Naar login pagina >>