Advies voor programma van eisen

Dorpsplan Langenboom

Adviesrecht voor alle clubs

De verenigingen krijgen inspraak door middel van adviesrecht. Er zijn verschillende adviesmomenten én adviesniveaus. Het Definitief Ontwerp zal in vermoedelijk 3 rondes tot stand worden gebracht.

Voor clubs:

Naar login pagina >>