Dorpsplan Langenboom is er door!
Op 21 okt is de meerderheid van de gemeenteraad achter ons ambitieuze dorpsplan gaan staan en zijn de benodigde middelen definitief ter beschikking gesteld. De uitvoering van ons kloppend dorpshart, verenigd sportpark en woningbouw kan beginnen. YES!
Langenboom is trots en blij dat de inspanningen voor een leefbaar dorp zijn beloond. 3 jaar na onze start “is het rond”. De hulp van ontelbaar Langenbomers, politici, ambtenaren, bouwvrienden, externe deskundigen, lobbyisten, creatieven, supporters en ondernemers bleek cruciaal om tot een plan te komen dat op deze eindbeslissing kon rekenen. Jij hoorde bij die hulptroepen en we zijn je daar enorm dankbaar voor.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Jos van den Boogaart en Jean Paul Ruyters die – met de steun van burgemeester Walraven – al die tijd onafgebroken met ons gewerkt hebben om ons wegwijs te maken in de politiek en ons sturing gaven om 400 pagina’s “verantwoording” op te leveren.
We gaan nu met de uitvoering beginnen en hopen ergens eind 2023 (misschien iets te optimistisch?) een grootse opening te organiseren. Hopelijk kom jij dan ook. Hartelijk dank voor je kennis, steun, kritiek, geduld en ideeën. Mocht je jezelf ooit afvragen “waar doe ik het allemaal voor”, nou dan is het dus hiervoor: blije trotse inwoners uit Langenboom die met Combineren = Floreren hun dorp nieuwe toekomst inblazen. Dank!!