Afgelopen 8 juli heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor Dorpsplan Langenboom. Eigen Kweek kan hierdoor verder met de uitvoering van het dorpsplan.
De gemeenteraad heeft ons toen wel 2 opdrachten gegeven, ter voorbereiding op haar besluit tot een definitieve begrotingswijziging:
1. Werk de risico’s uit. Dit hebben we inmiddels gedaan.
2. Zorg dat er goedkeuring komt van de andere gemeenten uit Land van Cuijk en de provincie. Goed nieuws! Die goedkeuring is binnen.

De raad heeft daarom op donderdag 21 oktober de begrotingswijziging geagendeerd.
We zijn in positieve afwachting van hun besluit. Het bestuur van Eigen Kweek zal op de publieke tribune aanwezig zijn.

Daarnaast zijn we begonnen met de oprichting van de Langenboomse Vereniging. Hiervan worden alle Langenboomse clubs en verenigingen lid.
Onze eerste taken zijn de oprichting van de statuten en de vormgeving van het definitief ontwerp van kerk en sportpark.
Het is natuurlijk belangrijk dat elke vereniging daarbij betrokken wordt, maar het is ook wel een beetje ingewikkeld om dat met 21 clubs te doen. Gelukkig hebben we manieren gevonden om dat in goede banen te leiden. Voor de statuten is een speedboot opgericht, die is al aan de slag. En voor het definitief ontwerp gaan we werken met adviesrondes. Komt dus helemaal goed.

We kijken er erg naar uit om aan de slag te gaan met de uitvoer van ons dorpsplan!