Onze gemeente gaat per 1 januari op in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Volgens de wet Arhi moesten andere gemeenten (Cuijk, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis) en de provincie instemmen met de begrotingswijziging voor het Dorpsplan Langenboom van Eigen Kweek.

Provincie Noord-Brabant heeft vastgesteld dat de uitvoering van het Dorpsplan Langenboom, mede gezien het lange en zorgvuldige traject van totstandkoming, zodanig urgent en onontkoombaar is dat men geen bezwaar heeft met de behandeling van de begrotingswijziging. Hetzelfde geldt voor de gemeentebesturen van het land van Cuijk

Goed nieuws dus! Het betekent dat de provincie en de andere gemeentes van het Land van Cuijk hebben ingestemd met de begrotingswijziging en het plan van Eigen Kweek Langenboom volgens hun doorgang kan vinden.