De dorpskroeg verdwijnt, de kerk was al dicht en het ene na het andere winkeltje sluit de deuren in het dorp. En dan?

Via het project Leefbaarheid in de dorpen helpen kleine kernen in de regio Noordoost-Brabant elkaar – samen met gemeenten en het bedrijfsleven – om de dorpen leefbaar te houden.

Eigen Kweek in Langenboom is een van de lichtende voorbeelden voor andere kleine kernen in Noordoost-Brabant. Toen enkele jaren terug bekend werd dat dorpscafé D’n Bens ging sluiten, stond het 2200 zielen tellende dorp in de gemeente Mill en Sint-Hubert op. Een dorpsplan werd gemaakt met onder meer een nieuw dorpshart in de kerk, een gezamenlijk sportpark en nieuwe plekken voor woningbouw. De nodige miljoenen moeten nog gevonden worden, maar Eigen Kweek doet er alles aan om het voor elkaar te boksen.

,,Zo’n project als in Langenboom is natuurlijk te kopiëren in andere dorpen. En zo zijn er meer voorbeelden, zoals Klimaatplein Heusden en Goei Leven in Cuijk”, stelt wethouder Maarten Jilisen van de gemeente Land van Cuijk, kartrekker van het project in de regio Brabant-Noordoost. ,,Leefbaarheid staat in heel veel kleine kernen onder druk. Winkels, sportclubs, restaurants en andere voorzieningen in de regio verdwijnen in rap tempo. Dit is een gevolg van vergrijzing en wegtrekkende jongeren.”

Lees verder op de website van het Brabants Dagblad >>