Afgelopen donderdag mocht Ivonne in een talkshow plaatsnemen met minister Carola Schouten. Het dorpsplan Langenboom was gekozen uit een hele lijst van projecten omdat het zo’n mooi, belangrijk en door burgers gedragen initiatief is.

Mevrouw Schouten is goed op de hoogte van alle initiatieven die spelen. Ze is er trots op dat zoveel mensen zich actief inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of stad. Ze beseft heel goed dat je vaak een lange adem moet hebben om iets voor elkaar te krijgen. Ik vertelde haar dat we al twee jaar bezig zijn maar dat de beslissende raadsvergadering nu toch echt in zicht komt.

We zijn het erover eens dat het uiteindelijk succes bereikt wordt als iedereen elkaar wat gunt. Met gunnen staat of valt alles. Ze zei dat burgers in relatie tot de overheid dat wel eens als lastig ervaren. Dat komt – zei ze – omdat bij de overheid vaak de regeltjes voorop staan. Maar om vernieuwing en verbetering van de leefomgeving te realiseren zou het goed zijn als de overheid probeert regels te doorbreken of om maatwerkoplossingen te vinden. Daar zijn ook goede voorbeelden van te vinden.

Mevrouw Schouten vertelde dat ze de energie van dorpsplan Langenboom bijna kon voelen. Dat komt -denkt ze- omdat het van de burgers zelf komt. Zij weten het beste wat er nodig is in een dorp en hun eigen plannen sluiten het beste aan bij wat er leeft. Ze is er blij mee dat de ondersteuning vanuit de regiodeal ons daarbij een handje helpt. Wij hebben dat natuurlijk ook bevestigd: de regiodeal biedt steun, erkenning, publiciteit en een netwerk aan belangrijke contacten.

Tenslotte ging het over de betekenis van dorpsplannen zoals dat in Langenboom. De betekenis, zo zei ze, gaat veel verder dan één dimensie. Bijna altijd worden er meerdere belangrijke gebieden gediend. Zo is dat in Langenboom een hele lijst:
* Sterker maken van verenigingen (door samenwerking)
* Veilig stellen van het erfgoed (kerk)
* Ruimte vinden voor woningbouw
* Vernieuwing aanbieden in sportieve en culturele activiteiten
* Participatiegraad verhogen onder alle inwoners.
Mevrouw Schouten noemt dat: Brede Welvaart. Er werd gezegd: Als je een fijne gezonde leefomgeving hebt, kun je het leven veel beter aan. Het is natuurlijk een heel groot compliment dat de minister erkent hoe belangrijk ons dorpsplan (en andere vergelijkbare initiatieven in Nederland) zijn.

Mevrouw Schouten heeft ons veel succes gewenst bij het realiseren van het plan.