Donderdag 16 april 2020 was een belangrijke dag. Stichting Eigen Kweek kreeg goedkeuring van de gemeenteraad en € 100.000 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek; als Stichting Eigen Kweek kan aantonen dat het Dorpsplan Langenboom haalbaar is, dan gaat het dorpsplan door.

Binnen een aantal weken is het onderzoek klaar en zal de uitwerking worden aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal toetsen op drie onderdelen; de zogenaamde sporen.

 

Spoor 1     Financieel

Hier gaat het vervolgens om twee vragen:

 • De bouw
  Is er voldoende geld om de bouwkosten te kunnen betalen?

  De kosten voor het realiseren van het nieuwe sportpark en de kosten voor de kerk worden voor een groot deel met publiek geld betaald. We maken een betaalbaar ontwerp wat past bij het budget wat door de gemeente beschikbaar komt. Dat betekent dat we de bouwplannen een beetje bijstellen als het plan daardoor betaalbaar wordt.
 • De exploitatie
  Zijn de jaarlijkse inkomsten voldoende om de jaarlijkse uitgaven/onkosten te betalen?

  Alle verenigingen uit Langenboom worden samen eigenaar van een prachtig sportcomplex en kerk. Dat is een verandering ten opzichte van nu. Nu hebben sommige verenigingen een eigen gebouw, anderen huren een ruimte. Straks hebben ze samen n.
  We zullen aantonen dat hierdoor de kosten en baten van de verenigingen positief uitpakken. Dit zorgt voor een toekomstbestendig bestaan van de verenigingen.

 

Spoor 2     Regels

Nederland is een land met heel veel regels. Wie gaat bouwen en verbouwen moet aantonen aan die regels te kunnen voldoen. Dat is soms gemakkelijk, maar er zijn ook een paar dingen bijzonder aan het Dorpsplan Langenboom. De gemeente vraagt terecht om maatwerk oplossingen. Een paar voorbeelden:

 • Stichting Eigen Kweek is de officiële projectontwikkelaar, maar heeft hiervoor geen mensen en kennis in dienst. Hoe lossen we dat verantwoord op?
 • In de kerk worden zowel maatschappelijke als commerciële activiteiten gehouden. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de verrekening van BTW en voor horecawetgeving?
 • De kerk is een monumentaal pand. Hoe maken we een ontwerp dat past binnen die regels?

We zijn bijna klaar om op al dit soort vragen een maatwerkoplossing te hebben.

 

Spoor 3     Draagvlak

Het draagvlak voor dit plan wordt onderschreven door de oprichting van een zogenaamde OMNI-vereniging; de Langenboomse Vereniging.

De huidige verenigingen worden lid van deze overkoepelende OMNI-vereniging en worden daarmee eigenaar/gebruiker van de gebouwen. Dat begint allemaal met het uitspreken van de intentie om je als vereniging aan te sluiten. Deze intentie zal later per vereniging geformaliseerd worden in hun Algemene Ledenvergadering.

Wat doet die Langenboomse Vereniging eigenlijk? En wat betekent dat voor mijn club? Samengevat:

De “LV” beheert de gebouwen en coördineert die taken die gemakkelijker/beter/goedkoper uitvoerbaar zijn vanuit centraal, overkoepelend perspectief. De aangesloten verenigingen beslissen met zijn allen, in de ledenraad, welke coördinatietaken dat zijn. Daarnaast haalt de Langenboomse Vereniging subsidies of grote sponsorcontracten binnen. Het geld is bedoeld voor alle aangesloten verenigingen.

De aangesloten vereniging zelf is, net zoals nu, verantwoordelijk voor alles binnen hun club, bijvoorbeeld sportbeleid, velden en materieel, commissies, club-sponsoring en innen van contributie. Belangrijk hierbij is dat elke bestaande club haar eigen identiteit kan behouden.

Binnenkort bezoekt Eigen Kweek OMNI-verenigingen in Erp en Liessel. De kennis die we daar op doen verwerken we in een eindplaatje. Daarna gaan we per clubbestuur in overleg (via video meetings).