Uit naam van Stichting Eigen Kweek en de Regiodeal heeft Ivonne van der Horst (voorzitter Stichting Eigen Kweek) een eervolle uitnodiging ontvangen voor een gesprek met Minister Carola Schouten op 28 januari.

Dit toont aan dat de politiek aandacht heeft voor burgerinitiatieven en de kracht die daarvan uit gaat. Met het Dorpsplan Langenboom als sprekend voorbeeld. Ons dorpsplan is daarom aangewezen als prestigeproject bij Regiodeal (een samenwerking van 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant).