In een uitgebreid voortraject hebben meerdere, constructieve sessies plaatsgevonden met betrokken verenigingen onder leiding van onder andere NOC*NSF. Er is uitgebreid en vooral ook enthousiast gesproken over de samenwerking en ambitie van het verenigd sportpark en nieuwe dorpshart.

Doel van deze gesprekken? Samen, als De Langenboomse Vereniging, als eigenaar van de kerk en het nieuwe sportpark, komen tot een toekomstbestendig sociaal hart en sportaanbod voor alle Langenbomers van nu en straks.

Deze prachtige ambitie kent pittige thema’s, waarover uitgebreid is gesproken. Zo zijn er goede ideeën gedeeld over organisatiestructuur, eigenaarschap, financiën, communicatie en bevoegdheden.

Ook de meer concrete onderwerpen zijn besproken: beheer van accommodatie, vrijwilligersbeleid, horeca, ledenwerving en sponsoring. Alles met aandacht voor behoud van eigen identiteit, mate van autonomie en zeggenschap. Ten slotte hebben alle betrokkenen hun wensen en verwachtingen gedeeld.

Deze waardevolle, verbindende gesprekken hebben een goede voedingsbodem gevormd voor de belangrijke volgende stap: verdere concretisering en uitwerken van de best passende organisatievorm. Hier gaan de voorzitters en karttrekkers van de verenigingen samen met de voorzitters van de speedboten en het bestuur van Eigen kweek op woensdagavond 18 november mee aan de slag.