We hebben al vaker geschreven dat het Dorpsplan Langenboom ook buiten Langenboom met aandacht wordt gevolgd.

Zo organiseert de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen een aantal digitale uitzendingen met als thema Ontwikkeling Landelijk Gebied Oost-Brabant over onder andere ons Dorpsplan.

Donderdag 26 november van 19.30-20.30 uur staat Leefbaarheid kleine kernen centraal.

In deze uitzending zal Ivonne van der Horst, voorzitter Stichting Eigen Kweek, de visie vanhet Dorpsplan Langenboom delen.

Interesse voor het bijwonen van deze Live Broadcasts? Meld je aan via sites.rabobank.nl/lvcm/verschil-maken