De gemeente Mill & Sint Hubert en Eigen Kweek sluiten binnenkort een intentieovereenkomst voor een toekomstbestendig Langenboom met een nieuw dorpshart en een verenigd sportpark.

Het doel van de overeenkomst is dat er concreet uitvoering wordt gegeven aan het raadbesluit van 16 april 2020 en wel zodanig dat herontwikkeling van een toekomstbestendig Langenboom gerealiseerd wordt. Niet onbelangrijk is dat we koersen op begroting neutrale, maatschappelijke meerwaarde. Dat maakt het plan niet alleen win-win maar ook financieel haalbaar voor onze gemeente.

Klip en klaar is dat de herontwikkeling van Langenboom bestaat uit:

  • Een nieuw dorpshart met een dorpshuis/ multifunctionele accommodatie in/aan het bestaande kerkgebouw.
  • Een verenigd sportpak van alle sportclubs aan de bosrand (rond het voetbalveld van SES)
  • Woningbouw op de plek van De Wis.

De gemeente en Eigen Kweek erkennen beide in deze intentieovereenkomst dat de ruimtelijke invulling van het Dorpsplan in het teken staat van de versterking van de sociale cohesie van Langenboom.

Reactie van Eigen Kweek

We zijn enorm blij met deze stap. Deze overeenkomst is de opmaat naar de definitieve samenwerkingsovereenkomst.
De intensieve en constructieve samenwerking met de gemeenteraad, de ambtenaren en – in de voorhoede – het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeentesecretaris, werpt nu echt zijn vruchten af. Dat blijkt niet alleen uit de bijdrage die we van de gemeente hebben ontvangen voor deze tussenfase, maar doordat we langzaam maar zeker in de formele fase van overeenkomsten komen. Zonder overeenkomst geen plan.
Het is voor ons als burgerinitiatief soms moeilijk te aanvaarden dat het allemaal veel tijd kost. Maar het is goed dat we ons allemaal realiseren dat zo’n groot project zorgvuldig tot stand komt zodat we niet achteraf voor problemen komen te staan.
Goei werk heeft tijd nodig!