Wat was de uitslag van de stemming over het Dorpsplan in de Gemeenteraad?
Er was wat verwarring omdat, in relatie tot het Dorpsplan, ook over een motie werd gestemd: 8 voor/7 raadsleden tegen. Dit was echter niet relevant voor ons.
Over het beschikbaar stellen van de € 100.000,- voor de volgende fase van het Dorpsplan stemden alle 15 raadsleden unaniem VOOR!

Er is besproken dat de financiële onderbouwing van het dorpsplan niet klaar is. Wat gaan jullie doen om het plan financieel rond te krijgen?
We hebben afgesproken dat het plan € 4 miljoen (exclusief BTW) mag kosten.
Uit de calculatie van onze bevriende bouwers blijkt dat het plan meer gaat kosten. We gaan nu dus nogmaals het hele plan doorlopen en bekijken hoe we de uitgaven kunnen beperken tot die € 4 miljoen.

In de plannen is ook de optie tot het bouwen van huizen op de Dennendijk meegenomen. Kunnen jullie hier meer over vertellen?
Hier zit een gedachte achter. De scouting verhuist naar een nieuw onderkomen. De huidige locatie kan dan voor een ander doel bebouwd worden. Met de opbrengst daarvan kan de nieuwe locatie voor de scouting gefinancierd worden en wordt een financiële bijdrage geleverd voor het Dorpsplan.
We begrijpen dat de afstemming hierover nog wel extra aandacht behoeft.

Langenboom staat vierkant achter het Dorpsplan. Er kwam wel feedback vanuit de gemeenteraad om alle inwoners goed te betrekken, hun input mee te nemen en in gesprek te gaan met twijfelaars waar nodig. Hoe staan jullie hierin?
Wij proberen alle Langenbomers zo veel mogelijk bij de ideeën en plannen te betrekken, getuige de bijeenkomsten en vele gesprekken die er al gevoerd zijn. Onze breed vertegenwoordigde achterban van speedboten en TOP-groep leden vervullen ook een proactieve rol in die betrokkenheid.
Natuurlijk zijn wij niet zonder gebreken en als mensen behoefte hebben aan meer of ander contact dan horen we dat graag. We zijn echt bereikbaar voor iedereen.

Jullie hebben nu goedkeuring voor een budget van € 100.000,-. Waar gaan jullie dit voor gebruiken? En wat zijn de vervolgstappen?
De kern is dat we dit geld gaan gebruiken voor een tussenstap, voordat we het Dorpsplan écht tot uitvoering gaan brengen.
Samen met gemeente en externe deskundigen gaan we de vereiste investering voor het Dorpsplan terugbrengen naar de taakstellende € 4 miljoen.
Als we dit bereikt hebben zal Langenboom opnieuw GROEN kleuren: dan kan het niet anders dan dat we het Dorpsplan tot uitvoering gaan brengen.