A.s donderdag 16 april vindt besluitvorming plaats over Dorpsplan Langenboom in de gemeenteraad. Aan de raad wordt 100.000 euro gevraagd om het dorpsplan in detail te ontwerpen binnen de doelbegroting van 4 miljoen euro excl. btw. Er zijn drie politieke partijen die over het plan beslissen: AB’90, CDA/Dorpslijst Langenboom en VKP. Bij een meerderheid van stemmen is het plan erdoor. Gezien de waarde die alle partijen hangen aan burgerinitiatief en kernendemocratie hopen we natuurlijk op volledige instemming. Dat betekent dat iedereen en elke partij zich – ook in de praktijk – hard maakt voor leefbaarheid in kleine kernen.