8 TOP-pers hebben een bezoek gebracht aan het plattelandsparlement, deze keer gehouden in Venhorst. Hier praten alle kleine kernen van Nederland samen over hun uitdagingen en helpen ze elkaar met tips. Het Dorpsplan Langenboom was een van de presentaties. Jos Verkerk was aanwezig om onze toehoorders van een Langenbooms gebakje te voorzien. En Wethouder Jos van den Boogaart was aanwezig om zijn steun aan het plan te onderstrepen.
Vervolgens hebben we met kamerlid Erik Ronnes (CDA) gesproken. Hij was op de hoogte van ons plan en hem was het succes van 3 juni ter ore gekomen. Hij complimenteerde Langenboom met het plan.
We hebben vervolgens aangekaart dat onze woningbouw coöperatie Mooiland de kleine kernen in de steek laat. Hij ziet dit helaas als een landelijke trend. De woningbouwcorporaties willen alleen bouwen in drukke gebieden en gaan voorbij aan de maatschappelijke belangen van kleine kernen. Hij heeft toegezegd het onderwerp aan de orde te stellen. Tegelijk gaan we Mooiland uitnodigen voor gesprek over woningbouw naast de kerk. Ton Ermers zal dit initatief nemen.

Terug naar nieuwsoverzicht