Gisteravond vond een top overleg plaats tussen de sportverenigingen van Langenboom. Tijdens deze avond zijn de eerste ideeën van architectenbureau Noahh gepresenteerd in de vorm van een praatschets. Deze praatschets geeft een eerste idee van een mogelijke inrichting van het nieuwe sportpark waarin alle verenigingen samen komen en de krachten gaan bundelen. Daar is door de verenigingen enthousiast op gereageerd wat een zeer goed teken voor de toekomst is.

De volgende stap wordt het in kaart brengen van alle ambities en wensen van alle sportverenigingen. Hiervoor worden de komende maanden een aantal gesprekken ingepland die worden begeleid door een onafhankelijke samenwerkingsadviseur van NOC*NSF. Begin volgend jaar zal er meer duidelijkheid zijn hoe de samenwerking de toekomst in gaat.

Wij delen graag al met jullie de eerste ideeën voor het nieuwe sportpark. Let wel dat dit slechts een praatschets is waarop de verenigingen samen verder kunnen borduren.