Home Deals Daden Hoe werkt het? Over Eigen Kweek Contact
  • Maak uw keuze

Wie niet groot is... moet slim samenwerken!

Als je als dorp niet zo groot bent sta je al snel in de schaduw. Het leek enkele ondernemende Langenbomers slim en leuk om van dat nadeel een voordeel te maken. Want JUIST omdat Langenboom zo klein is kennen we elkaar goed en kunnen we ons snel verenigen. En samen… zijn we ineens best krachtig! energie-inkopen

NIEUWE OVERSTAPACTIE GREEN CHOICE
SAMEN ENERGIE INKOPEN

Goed voor het milieu, goed voor Langenboom, goed voor u!

 

De toekomst voor Langenboom

Op dit moment gebeurt er van alles in Langenboom. Er gaan gelukkig nieuwe en gevarieerde woningen gebouwd worden. Dat is goed nieuws voor behoud van het inwoneraantal, de school en voor starters en senioren. Maar de kroeg verdwijnt. Dat is een groot gemis voor een dorp voor allerlei “lief, leed en leut” ontmoetingen.
 
De Langenboomse clubs en verenigingen zijn bijna voltallig bij elkaar gekomen. We hebben als partners tijdens het TOP overleg (Toekomst Overleg Partners) gepraat over Langenboom. Ons dorp. Want we willen gezamenlijk een plan bouwen.
 
We zijn het volledig met elkaar eens dat we de handen ineen moeten slaan. Langenboom is erg klein voor 3 kantines en een kroeg. Daarnaast geldt: Nederland vergrijst en Langenboom ook. Er komen minder leden bij de clubs. Van vrijwilligers wordt veel gevraagd en dat kan verbeteren als we samenwerken. In een plan willen we over eigen belangen heen kijken en iets goeds voor Langenboom ontwikkelen. Wat toekomstbestendig is.

Waar we in onze droom met elkaar over willen gaan nadenken is:

  • Een dorpsplein als “de huiskamer van Langenboom”, in en rond de Wis. De Wis wordt in die droom een gezellig gemeenschapshuis en krijgt ook een gezellige dorpskroeg. De zaal van de Wis wordt ook warm en gezellig gemaakt voor culturele, sociale en maatschappelijke ontmoetingen en activiteiten. Het gebied rondom de Kerk wordt anders ingedeeld zodat er een prachtig geheel ontstaat. Op de plek van D’n Bens komt misschien een kleine professionele supermarkt.
     
  • Een sportpark waarop “alle verenigingen verenigd kunnen worden”. Hier kan iedereen sporten. De clubs werken nauw met elkaar samen, bijvoorbeeld bestuurlijk en met een kantine. Bij voorkeur werkt deze kantine samen met de dorpskroeg in de Wis. Geen concurrentie maar samenwerking. Door samen te werken kan het bestuurs- en vrijwilligerswerk anders worden georganiseerd en kunnen de verenigingen allerlei andere voordelen uit samenwerking halen.

Besloten wordt om dit plan concreter uit te werken en in 2019 elk kwartaal met elkaar te bespreken. De opdracht voor de eerste uitwerking zal vooral gaan over het dorpsplein. Hiervoor wordt een dorpsbouwkundige aan het werk gezet die door Eigen Kweek zal worden betaald.
 

Vul je e-mailadres in en blijf op de hoogte